Õigusakt

Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
80
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
83
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Mustamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
08.04.08
Ettekandja:
Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
08.04.08SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
08.04.08Menetluse lisadokumentEluasemekomisjoni protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.04.0818Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
16.04.085Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.04.0821Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 80 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
16.04.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud