Õigusakt

Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
69
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
84
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
09.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Keskkonnakomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 1. Kooskõlastuste koondtabel failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 2. Teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” seletuskiri failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 3. Põhijoonis failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 4. Teemakaart – Metsad ja haljasalad failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 5. Teemakaart – Muinsuskaitselised piirangud failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 6. Teemakaart – Tihendatavad alad ja -piirkonnad failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 7. Teemakaart – Väljakujunenud hoonestusalad ja hoonete kõrgused failDokumendi tekst     
23.04.08Õigusakti lisaLisa lisa 8. Teemakaart – Kehtivad üldplaneeringud ja miljööväärtuslikud alad failDokumendi tekst     
09.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 1 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 2 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 3 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 4 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 5 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 6 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 7 failDokumendi tekst     
10.04.08Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 8 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.04.086Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
15.04.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.04.0810Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 69 Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.04.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud