Õigusakt

Tallinna programm "Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014"

[Pealehele]

Õigusakti number:
68
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
86
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
10.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Korrakaitsekomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
10.04.08Eelnõu lisaEelnõu lisa failDokumendi tekst     
10.04.08Menetluse lisadokumentEttepanekud failDokumendi tekst     
10.04.08Menetluse lisadokumentLiiklusohvrite Toetusfondi ettepanekud failDokumendi tekst     
10.04.08Menetluse lisadokumentPõhja Politseiprefektuuri ettepanekud failDokumendi tekst     
10.04.08Menetluse lisadokumentTegevuskava failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.04.088Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
15.04.082Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.04.081Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.04.089Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 68 Tallinna programm "Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014".

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.04.08Juriidiline osakondRedaktsiooniliselt muuta otsuse eelnõu punkt 1 ja sõnastada alljärgnevalt: 1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna programm "Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014". Eelnõu lisamaterjalidena esitatud tegevuskava tabelid liita lisa punktisse 7.