Õigusakt

Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013

[Pealehele]

Õigusakti number:
89
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
87
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
16.04.08
Ettekandja:
linnasekretär Toomas Sepp  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.04.081Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
08.05.086Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
12.05.081Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.085Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 89 Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
23.04.08Haridus- ja kultuurikomisjon1. Jätta välja preambulist viide KOKS-i § 22 lg 1 p 7.  
23.04.08Haridus- ja kultuurikomisjon2. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 13 ja lisada vastutavaks töötlejaks Maa-amet.  
23.04.08Haridus- ja kultuurikomisjon3. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 29 ja lisada vastutavaks töötlejaks Transpordiamet.  
23.04.08Haridus- ja kultuurikomisjon4. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 32 ja lisada vastutavaks töötlejaks Transpordiamet.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
09.05.08Juriidiline oskondLäbi vaadanud eelnõu koos haridus- ja kultuurikomisjoni parandusettepanekutega