Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele

[Pealehele]

Õigusakti number:
91
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
91
Esitaja:
Keskerakonna fraktsiooni esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
Keskerakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
17.04.08  Volikogu istungil
Ettekandja:
Keskerakonna fraktsiooni esimees Toomas Vitsut  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.089Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
22.05.087Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.081Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
29.05.089Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 91 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
26.05.08Rahanduskomisjon1. Täiendada otsuse eelnõu lisa paragrahvi 1 uue punktiga 2 järgmises sõnastuses: "2) § 4 lõiget 1¹ muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: "(1¹) Paragrahvi 1 lõigetes 2-4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale arvuga 0,79.“."  
26.05.08Rahanduskomisjon2. Täiendada otsuse eelnõu lisa paragrahvi 1 uue punktiga 3 järgmises sõnastuses: "3) § 5 lõiget 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: "1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 12,3% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;“."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
17.04.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/401
07.05.08Linnavalitsuse seisukoht   Toetada täiendusettepanekutega seletuskirjas toodud põhjustel fail[Tekst]