Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
19
Vastuvõtmise kuupäev:
15.05.08
 
Eelnõu number:
94
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kommunaalamet;   
Reg. kuupäev:
28.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Keskkonnakomisjon; Õiguskomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
28.04.08Menetluse lisadokument failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.05.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.05.081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
12.05.081Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
15.05.081Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 19 Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
12.05.08Keskkonnakomisjon1. Jätta välja paragrahvi 1 alapunkt 10 ja muuta vastavalt numeratsiooni.  
12.05.08Keskkonnakomisjon2. Lisada paragrahvi 1 uus alapunkt 32 alljärgnevas sõnastuses: "32) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: (3) Kaevetööde eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² sätestatud korras.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst