Õigusakt

Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
98
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
98
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
29.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
29.04.08SeletuskiriJõeoti 28 situatsiooniskeem failDokumendi tekst     
29.04.08SeletuskiriJõeoti 7 kinnistu asukoht failDokumendi tekst     
29.04.08SeletuskiriJõeoti 7 kinnistuomaniku avaldus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.05.086Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.05.0813Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
22.05.0813Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0816Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 98 Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
06.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud