Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
105
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
99
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
30.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
30.04.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 10 asendiplaan failDokumendi tekst     
30.04.08Menetluse lisadokumentKlaasi tn 1 asendiplaan failDokumendi tekst     
30.04.08Menetluse lisadokumentVäike-Patarei tn 5 asendiplaan failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.05.083Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.05.0814Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
22.05.0820Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0824Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 105 Maade munitsipaalomandisse taotlemine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
07.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud