Õigusakt

Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
101
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
103
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
06.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.05.08Menetluse lisadokumentEhitisregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
07.05.08Menetluse lisadokumentInventariseerimine failDokumendi tekst     
07.05.08Menetluse lisadokumentKinnistusregistri andmed failDokumendi tekst     
07.05.08Menetluse lisadokumentMüügi ettepanek failDokumendi tekst     
07.05.08Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
07.05.08Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0815Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
12.05.084Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.086Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0816Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0820Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 101 Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
09.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud