Õigusakt

Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
102
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
104
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
06.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.05.08Menetluse lisadokumentKinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
07.05.08Menetluse lisadokumentEhitisregistri andmed ja inventariseerimine failDokumendi tekst     
07.05.08Menetluse lisadokumentMüügi ettepanek failDokumendi tekst     
07.05.08Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0816Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
12.05.085Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.087Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0817Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0821Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 102 Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
09.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud