Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73

[Pealehele]

Õigusakti number:
114
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
105
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
06.05.08
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.05.08Menetluse lisadokumentAvaldused
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
07.05.08Menetluse lisadokumentPõhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni 11.12.2007 istungi protokoll nr 11
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
07.05.08Menetluse lisadokumentPõhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni 04.03.2008 istungi protokoll nr 2
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0817Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
21.05.083Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0829Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0833Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 114 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
21.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud