Õigusakt

Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
113
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
106
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
06.05.08
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.05.08SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
07.05.08Menetluse lisadokumentAvaldused
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
07.05.08Menetluse lisadokumentAvaldus
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
07.05.08Menetluse lisadokumentPõhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni 04.03.2008 istungi protokoll nr 2
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0818Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
21.05.084Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0828Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0832Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 113 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
21.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud