Õigusakt

Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
93
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
107
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
06.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Lastekaitsekomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0819Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
20.05.081Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.081Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0811Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 93 Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
16.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud