Õigusakt

Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
115
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
109
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haabersti Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
08.05.08
Ettekandja:
Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
08.05.08Seletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
08.05.08Menetluse lisadokumentDokumendid
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
08.05.08Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0821Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
21.05.082Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0830Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29.05.0834Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 115 Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
21.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud