Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
21
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
110
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
08.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.0822Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
22.05.084Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
22.05.083Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.083Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.05.081Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.087Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 21 Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
22.05.08Tarbijakaitsekomisjon1. Lisada paragrahvile 1 uus punkt 9 järgmises sõnastuses: „9) paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud."  
22.05.08Tarbijakaitsekomisjon2. Muuta paragrahvi 2 ja sõnastada järgmiselt: "§ 2 Määrus jõustub 1. juunil 2008, välja arvatud paragrahvi 1 punktid 1, 4 ja 9, mis jõustuvad 1. juulil 2008.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud