Õigusakt

Tallinna teine elamuehitusprogramm

[Pealehele]

Õigusakti number:
116
Vastuvõtmise kuupäev:
12.06.08
 
Eelnõu number:
115
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
12.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; Linnavarakomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.089Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.083Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.082Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0815Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.085Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.0819Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
05.06.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
12.06.083Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 116 Tallinna teine elamuehitusprogramm.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud