Õigusakt

Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
107
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
118
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
15.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
15.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 9 ehitisregistri väljavõte asutusehoone failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 9 ehitisregistri väljavõte kaalumaja failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 9 ehitisregistri väljavõte kuur failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekti väljavõte Filtri tee 9 failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Tallinna linna üldplaneeringus failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 9 piirid failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekt variant 2 I ehitusetapp failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.0813Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0822Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.083Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.0826Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 107 Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud