Õigusakt

Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
108
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
119
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
15.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekti väljavõte Piltri tee 16 failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Tallinna linna üldplaneeringust failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 16 piirid failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 16 ehitisregistri väljavõte büroohoone failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 16 ehitisregistri väljavõte kaalumaja failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 16 ehitisregistri väljavõte katusealune failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentFiltri tee 16 ehitiste väljavõte muud rajatised failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekt variant 2 I ehitusetapp failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.0814Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0823Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.084Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.0827Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 108 Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud