Õigusakt

Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
109
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
120
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
15.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekt. Ülemiste liiklussõlm. Variant 2. 1. ehitusetapp. Alternatiiv A. failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekti väljavõte failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentOÜ Softer Trade vastuväited sundvõõrandamisele failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentTartu mnt 86A ehitisregistri väljavõte failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentMoodustatava krundi piiride ettepanek failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Tallinna linna üldplaneeringust failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.0810Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0824Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.085Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.0828Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 109 Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud