Õigusakt

Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
110
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
121
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
15.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekt. Ülemiste liiklussõlm. Variant 2. 1. ehitusetapp. Alternatiiv A. failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekti väljavõte failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentAS EHMO vastuväited sundvõõrandamisele failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentMoodustatava krundi piiride ettepanek failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Maa-ameti kaardiserverist failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte planeeringust failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Tallinna linna üldplaneeringust failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.0811Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0825Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.086Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.0829Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 110 Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud