Õigusakt

Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
111
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
122
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
15.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekt. Ülemiste liiklussõlm. Variant 2. 1. ehitusetapp. Alternatiiv A. failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekti väljavõte failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentKinnistusregistri andmed failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Maa-ameti kaardiserverist failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte planeeringust failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentAS Kemivesi vastuväited sundvõõrandamisele failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentEelprojekti seletuskiri failDokumendi tekst     
16.05.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Tallinna linna üldplaneeringust failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.0812Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.0826Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.087Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.0830Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 111 Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud