Õigusakt

Tallinna põhimääruse muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
24
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
126
Esitaja:
Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
16.05.08  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.05.0810Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
05.06.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
12.06.081Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.06.081Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
13.06.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
19.06.081Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 24 Tallinna põhimääruse muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
15.05.08Saadetud linnavalitsusele tähtajaga 29.05.08 Kiri F1-11/495/1
28.05.08Linnavalitsuse seisukoht   Toetada fail[Tekst]