Õigusakt

Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
126
Vastuvõtmise kuupäev:
12.06.08
 
Eelnõu number:
128
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
20.05.08
Ettekandja:
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Toivo Moorast  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.05.08Seletuskiriseletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentProtokoll 36
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentTatiana Pashchenko avaldus
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentTatiana Pashchenko ja laste elukoha tõendid
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentTatiana Pashchenko nõusolek
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentZemfira Kütt avaldus
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentZemfira Kütt elukoha tõend
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
20.05.08Menetluse lisadokumentZemfira Kütt nõusolek
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.05.0812Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
04.06.081Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.0815Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
12.06.0814Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 126 Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
04.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud