Õigusakt

Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
26
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
129
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
finantsteenistus;   
Reg. kuupäev:
20.05.08
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Korrakaitsekomisjon; Keskkonnakomisjon; Linnamajanduskomisjon; Haridus- ja kultuurikomisjon; Lastekaitsekomisjon; Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; Õiguskomisjon; Linnavarakomisjon; Revisjonikomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
26.06.08Õigusakti lisaLisad failDokumendi tekst     
20.05.08Eelnõu lisaLisad failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.05.081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
22.05.081Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.05.087Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
27.05.082Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.05.082Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.081Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
02.06.081Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
03.06.081Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.06.082Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.06.081Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
04.06.081Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.0810Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.0822Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti III lugemisele
13.06.081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
16.06.081Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
19.06.082Volikogu istunglõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.
19.06.081Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekuga.
19.06.0832Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 26 Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
04.06.08Haridus- ja kultuurikomisjonsuurendada eelnõu lisas 6 investeerimistegevuse eelarve Kultuuriväärtuste Ameti haldusalas Linnateatri uue hoone ehituse alustamisega seotud investeerimistegevuse kulusid 2 miljoni krooni võrra. Katteallikas: Suurendada eelnõu lisas 2 tulude eelarve üksikisiku tulumaksu 2 miljoni krooni võrra.  
16.06.08RahanduskomisjonMuudatusettepanekud lisaeelarve II lugemiseks fail[Tekst]  
19.06.08RahanduskomisjonMuudatusettepanekud lisaeelarve III lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.06.08Kiri   Muudatusettepanekud fail[Tekst]