Õigusakt

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012

[Pealehele]

Õigusakti number:
87
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
130
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei finantsteenistus;   
Reg. kuupäev:
20.05.08
Ettekandja:
linnapea  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.05.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.088Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.05.082Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 87 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
28.05.08Kiri   Ilmse ebatäpsuse parandamine fail[Tekst]