Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
22
Vastuvõtmise kuupäev:
29.05.08
 
Eelnõu number:
134
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
22.05.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.05.0815Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26.05.082Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.05.083Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
29.05.088Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 22 Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
27.05.08LinnamajanduskomisjonTäiendada määruse eelnõu paragrahvi 2 uue lõikega 4 järgmises sõnastuses: "(4) Käesoleva määruse § 1 punkti 8 ei rakendata isiku suhtes, kes omab B-kategooria juhiluba ja töötab määruse jõustumise ajal taksojuhina.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
28.05.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud