Mitte toetatud eelnõu

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)

[Pealehele]

Eelnõu number:
144
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;  
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsioon;  
Reg. kuupäev:
29.05.08  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni   
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0812Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.0810Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
14.08.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
18.08.081Linnamajanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
21.08.0810Volikogu istungeelnõu otsusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
18.08.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
29.05.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/541
11.06.08Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada seletuskirjas toodud põhjustel fail[Tekst]