Õigusakt

Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013

[Pealehele]

Õigusakti number:
135
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
145
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
03.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0813Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.086Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
16.06.085Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.06.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0810Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 135 Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud