Õigusakt

Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
25
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
150
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
05.06.08
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.06.08Õigusakti lisaLisa. Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne failDokumendi tekst     
27.06.08Õigusakti lisaLisa lisa. Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta failDokumendi tekst     
05.06.08Menetluse lisadokumentTallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0814Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
09.06.082Revisjonikomisjonesitada revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta.
13.06.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
16.06.082Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.084Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 25 Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
10.06.0809.06.08. Revisjonikomisjoni arvamus fail[Tekst]