Õigusakt

Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
130
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
151
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
05.06.08
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0815Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
16.06.083Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.085Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 130 Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
16.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud. Ettepanek - muuta otsuse punkti 3 asendades sõna "korraldus" sõnaga "otsus".