Õigusakt

Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
139
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
153
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
05.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
05.06.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
05.06.08Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     
05.06.08Menetluse lisadokumentKooskõlastuste koondtabel failDokumendi tekst     
05.06.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0817Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.0810Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.086Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0814Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 139 Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud