Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
159
Vastuvõtmise kuupäev:
21.08.08
 
Eelnõu number:
154
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriväärtuste Amet;   
Reg. kuupäev:
05.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; Linnavarakomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
19.06.08Menetluse lisadokumentEELK vastuväited failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0818Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
12.06.080Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
13.06.0811Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
13.08.082Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.08.082Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.08.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
18.08.082Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
21.08.087Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 159 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
18.08.08Õiguskomisjon1. Kinnitada juurdelisatud otsuse eelnõu lisaks olev seletuskiri uues redaktsioonis. fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.06.08juriidiline osakondVastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 31 ei saa eelnõu arutada enne õigustatud subjekti seisukoha saamist (vastuväidete esitamise tähtaeg on üks kuu)