Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
160
Vastuvõtmise kuupäev:
21.08.08
 
Eelnõu number:
155
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriväärtuste Amet;   
Reg. kuupäev:
05.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; Linnavarakomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.08.08Menetluse lisadokumentÕigustatud subjekti seisukoht
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.0819Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
12.06.080Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
13.06.0812Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
13.08.083Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.08.083Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.08.083Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
18.08.083Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
21.08.088Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 160 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
18.08.08Õiguskomisjon1. Kinnitada juurdelisatud otsuse eelnõu lisaks olev seletuskiri uues redaktsioonis. fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.06.08juriidiline osakondVastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 31 ei saa eelnõu arutada enne õigustatud subjekti seisukoha saamist (vastuväidete esitamise tähtaeg on üks kuu).