Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maksukorralduse seaduse muutmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
137
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
157
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
09.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.08.08Menetluse lisadokumentLisadokumendid failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.088Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
16.06.087Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.081Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0812Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 137 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maksukorralduse seaduse muutmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst