Õigusakt

Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
148
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
158
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
09.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
09.06.08Menetluse lisadokumentRanna tee lisamaterjalid failDokumendi tekst     
10.06.08Menetluse lisadokumentPille Pank avaldus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0811Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.082Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.06.083Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0823Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 148 Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud