Õigusakt

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
149
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
159
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
09.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
09.06.08Menetluse lisadokumentSõpruse 151 ehitusregistri andmestik,alus. failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0812Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.085Linnavarakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
19.06.0824Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 149 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Linnavarakomisjon1. Asendada eelnõu punktis 1 sõnad " Büroomaja Osaühingule (äriregistrikood 10953586)" sõnadega "OÜ-le Auto Forte Baltic (äriregistrikood 11504347). 2. Preambulis asendada sõnad " 9. mai 2008 taotlusest" sõnadega "9. mai 2008 ja 13. juuni 2008 taotlusest".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud