Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne

[Pealehele]

Õigusakti number:
162
Vastuvõtmise kuupäev:
21.08.08
 
Eelnõu number:
160
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
10.06.08
Ettekandja:
Revisjonikomisjoni esimees Nikolai Stelmach  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0813Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
14.08.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
21.08.0811Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 162 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
10.06.08Saadetud linnavalitsusele tähtajaga 26.06.08 Kiri nr F1-11/587/2
18.06.08Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]