Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
141
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
164
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
12.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.06.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentKehtetuks tunnistatav ala failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentKehtetuks tunnistamise avaldus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0814Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.088Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0816Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 141 Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud