Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi tähisega I (Ä) osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
142
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
165
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
12.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.06.08Menetluse lisadokumentHarku järve idakalda DP situatsiooniskeem failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentVäljavõte Harku järve idakalda põhijoonis failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentKrundipiiride ettepanek Paldiski mnt 120 failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentTallinna Maa-ameti kiri 19.05.08. failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0815Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.089Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0817Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 142 Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi tähisega I (Ä) osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud