Õigusakt

Raua tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
144
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
167
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
12.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.06.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem Raua tn 10 failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis kehtestamine failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentHarju Maavanema heakskiit 04.03.08. failDokumendi tekst     
12.06.08Menetluse lisadokumentKommunaalameti kiri 25.03.08. failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0817Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.0811Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0819Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 144 Raua tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst