Õigusakt

Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014

[Pealehele]

Õigusakti number:
147
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
171
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Keskkonnaamet;  
Reg. kuupäev:
12.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0816Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
16.06.081Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
18.06.082Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.0822Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 147 Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.06.08Keskkonnakomisjon1. Jätta välja preambulist viide KOKS § 22 lg 1 p 7.  
16.06.08Keskkonnakomisjon2. Muuta eelnõu lisa punkt 7 alapunkti 1.1 asendades esimeses lauses sõnad „koordineeriv üksus” sõnaga „Keskkonnaamet”.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
16.06.08juriidiline osakondPreambulist jätta välja viide KOKS § 22 lg 1 p 7. Nimetatud viide käsitleb linna arengukava vastuvõtmist ja muutmist. Tallinna Keskkonnahariduse arengukava on valdkonnapõhise arengukava vastuvõtmine. Nimetatud arengukavadel on linnavolikogus erinev menetlus.