Õigusakt

Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
150
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.2008
 
Eelnõu number:
172
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
12.06.2008
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.06.2008Menetluse lisadokumentMähe-Merivälja skeem failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentNõusolek Kangur failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentNõusolek Maier failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentNõusolek Matvejeva failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentNõusolek Õismets
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avalikuteabe seaduse § 35 lg1 p 11
12.06.2008Menetluse lisadokumentNõusolek Roostalu-Siibe-Rand-Ambus failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentNõusolek-Arco Investeeringute AS failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentMähe-Merivälja- õiguslik analüüs failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentMähe-Merivälja vahetus kinnistusraamatus, eramaad
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12
12.06.2008Menetluse lisadokumentMähe-Merivälja vahetus-kinnistusraamatus, linna kinnistud failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentMähe-Merivälja vahetus-äriregister failDokumendi tekst     
12.06.2008Menetluse lisadokumentMähe-Merivälja hindamisalane nõustamine failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.200820Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
17.06.20084Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.06.20086Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.200825Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 150 Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.2008Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
19.06.2008Kiri   Ilmse ebatäpsuse parandamine otsuse eelnõus 172 fail[Tekst]