Õigusakt

Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine”, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole

[Pealehele]

Õigusakti number:
131
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
173
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet;  
Reg. kuupäev:
12.06.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.06.08Menetluse lisadokumentOtsus taotluse rahuldamise kohta failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.06.0817Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
16.06.088Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.06.083Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.06.086Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 131 Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine”, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.06.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud