Õigusakt

Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
38
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2008
 
Eelnõu number:
247
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
finantsteenistus;   
Reg. kuupäev:
09.10.2008
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; Keskkonnakomisjon; Korrakaitsekomisjon; Lastekaitsekomisjon; Linnamajanduskomisjon; Linnavarakomisjon; Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; Õiguskomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
18.11.2008Õigusakti lisaLisad 1–7 failDokumendi tekst     
09.10.2008Eelnõu lisaEelnõu lisad failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.10.200812Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 16.10.08 istungi päevakorra projekti
20.10.20081Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.10.20082Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.10.20081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.10.20081Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.10.20081Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.10.20081Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
23.10.20081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 30.10.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
27.10.20081Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
28.10.20081Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.10.20081Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
06.11.200815Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.08 istungi päevakorra projekti III lugemisele
06.11.20081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
10.11.20081Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
13.11.200815Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 38 Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve.
13.11.20081Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega.
13.11.20081Volikogu istunglõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
23.10.2008Tarbijakaitsekomisjonsuurendada Tallinna Ettevõtlusameti eelarvet 300 tuhande krooni võrra sihtotstarbeliseks eraldamiseks MTÜle Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla. Katteallikas tulumaksu ülelaekumine.  
12.11.2008RahanduskomisjonMuudatusettepanekud määruse eelnõu "Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve" 2. lugemiseks fail[Tekst]  
13.11.2008RahanduskomisjonMuudatusettepanekud määruse eelnõu "Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve" 3. lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
10.11.2008Juriidiline osakondLäbi vaadanud