Õigusakt

Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine ning Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikirja kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
89
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.2012
 
Eelnõu number:
83
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
27.04.2012
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Õiguskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.04.2012Menetluse lisadokumentTAK majandusaasta aruanne 2009 failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentTAK majandusaasta aruanne 2010 failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentTAK majandusaasta aruanne 2011 failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentKonkurentsiameti luba failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentTTTK majandusaasta aruanne 2009 failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentTTTK majandusaasta aruanne 2010 failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentTTTK majandusaasta aruanne 2011 failDokumendi tekst     
27.04.2012Menetluse lisadokumentArvamus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.05.20121Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.05.201211Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.05.2012 istungi päevakorra projekti
14.05.20121Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.05.20121Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.05.20121Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 31.05.2012 istungi päevakorra projekti
31.05.20121Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
07.06.20123Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.2012 istungi päevakorra projekti II lugemisele
14.06.20124Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 89 Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine ning Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikirja kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
31.05.2012Linnavolikogu liige Vladimir PanovMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.05.2012Juriidiline osakondLäbi vaadanud