Menetlusest välja arvatud eelnõu

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nõuda Tallinna linnale kuuluval maal asuvate parklate operaatoritelt invaliididele tasuta parkimiseks mõeldud parkimiskohti

[Pealehele]

  
Väljaarvamise kpv.:
06.02.2014
Eelnõu number:
282
Esitaja:
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe;   
  
Koostaja:
Vesse Vesiaid;   
Reg. kuupäev:
12.12.2013  Volikogu istungil
Ettekandja:
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.01.20142Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.01.2014 istungi päevakorra projekti
28.01.20143Linnamajanduskomisjonteha Tallinna Linnavolikogu eestseisusele ettepanek eelnõu menetlusest välja arvata, kuna parklate operaatoritele pandav kohustus ei ole kooskõlas kehtiva õigusega. Ettekandega linnavolikogu istungil esineb Andrei Birov.
29.01.20147Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
06.02.20147Volikogu istungeelnõu menetlusest välja arvata

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
12.12.2013Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1102
23.12.2013Linnavalitsuse seisukoht   Mitte nõustuda fail[Tekst]