Õigusakt

Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes

[Pealehele]

Õigusakti number:
18
Vastuvõtmise kuupäev:
06.02.2014
 
Eelnõu number:
10
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Haridusamet;  
Reg. kuupäev:
17.01.2014
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; Rita Makarova; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.01.20144Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
29.01.20141Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
06.02.20144Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 18 Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes.
06.02.20141Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
29.01.2014Haridus- ja kultuurikomisjontäiendada otsuse eelnõu preambulit sõnadega: „ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust“.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
29.01.2014JuristTäiendada preambulit sõnadega: "ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust". Põhjusel, et otsuse eelnõu seletuskiri vormistatakse otsuse lisana, siis lisas jätta välja viimane lõik ja läbivalt sõna "eelnõu", mida lugeda redaktsiooniliste parandustena.