Õigusakt

Mardi tn 9 ja Mardi tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
20
Vastuvõtmise kuupäev:
06.02.2014
 
Eelnõu number:
12
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
20.01.2014
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.01.2014Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
20.01.2014Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
20.01.2014Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.01.20142Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.01.20146Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
06.02.20146Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 20 Mardi tn 9 ja Mardi tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst