Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
4
Vastuvõtmise kuupäev:
20.02.2014
 
Eelnõu number:
27
Esitaja:
Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
06.02.2014  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.02.20143Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.02.2014 istungi päevakorra projekti
17.02.20141Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.02.20144Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 4 Tallinna Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
20.02.2014Linnavolikogu esimees Toomas VitsutMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
06.02.2014Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/117
19.02.2014Linnavalitsuse seisukoht   1. Võtta teadmiseks 2. Linnavalitsus esitas eelnõule muudatusettepanekud fail[Tekst]