Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 87 "Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskus asutamine" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
161
Vastuvõtmise kuupäev:
30.10.2014
 
Eelnõu number:
208
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Spordi- ja Noorsooamet;   
Reg. kuupäev:
16.10.2014
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; Rita Makarova; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.10.20143Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.10.20141Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.10.20141Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 30.10.2014 istungi päevakorra projekti
30.10.20141Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 161 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 87 "Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskus asutamine" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.10.2014JuristMuudatusettepanek: Muuta eelnõu punktis 1 toodud täienduse punktis 2¹ kuupäeva ja asendada kuupäev "1. oktoobrist 2014" kuupäevaga "1. novembrist 2014".